11 juni 2012

Elever bygger kommunale passivhus

Det er et stort behov for å øke kompetansen om energieffektiv bygging og rehabilitering i byggenæringen. Regjeringen har i klimameldingen signalisert at passivhusnivå vil være standard fra 2015. Når elevene i Åfjord i høst bygger boliger etter passivhusstandard de få en kompetanse som vil bli etterspurt de kommende årene.

Prosjektet i Åfjord er tuftet på Blakstadmodellen fra Froland kommune i Aust-Agder. Der har Blakstad VGS siden 2009 bygget boliger etter passivhusstandard på oppdrag fra kommunen. Det var Husbanken, Byggopplæringskontoret og Sør-Trøndelag fylkeskommune som lanserte ideen om Blakstadmodellen kunne være noe for flere kommuner og skoler i Sør-Trøndelag gjennom to seminarer som ble arrangert høsten 2011.

Arbeidet med tomta startet allerede i mars da elever fra VG2 for anleggsteknikk startet arbeidet med forbelastningen av tomta.

Kommunen samarbeidet med skolen om valget av arkitekt. Kommunen la spesielt vekt på mulighetene for kunnskapsformidling fra arkitekten til lærere og elever ved Åfjord VGS, men også til øvrige bedrifter i nærområdet. Erfaringer med passivhusprosjekter og planlegging av boliger for vanskeligstilte var et viktig kriterie for kommunen. Etter å ha gjennomført møter og innhentet tilbud fra aktuelle arkitektfirma bestemte kommunen seg for å engasjere Eggen arkiteker.

Kilde: Husbanken

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism