16 juni 2012

Uterom for en billig penge

Hva gjør din kommune når dere ønsker å etablere gode uterom og møteplasser for byens borgere, men ikke har raust med kommunale midler?

Rundt omkring i landet finnes uterom som er bygget for en gunstig pris. Bylab og Senter for Byøkologi har grepet fatt i et knippe av disse og presenterer dem i rapporten Uterom for en billig penge (5Mb).

Rapporten inneholder i alt 7 eksempler på uterom for en billig penge. Selve begrepet ”billig” er like vanskelig som det er ønskelig. Vi har latt det være opp til kommunene å definere hva de selv opplevde som en rimelig penge. Avveiningen gjøres opp mot hva man mener å ha fått igjen for investeringen og tar høyde for forholdet mellom investering og driftsbudsjett.

Kilde: Norsk Form

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism