01 juli 2012

Via Stockholm? Norske arkitekter ved Kungliga Tekniska Högskolan

I perioden 1900–1910 studerte flere unge norske arkitekter ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. De mest kjente var Arnstein Arneberg, Andreas Bjercke, Georg Eliassen og Magnus Poulsson. Utstillingen er basert på verk fra museets samling.

Fra 1899 til 1910 var det 16 norske hospitanter ved Kungliga Tekniska Høgskolan (KTH) i Stockholm. Her er fokus lagt på fire av de mest kjente; Arnstein Arneberg, Andreas Bjercke, Georg Eliassen og Magnus Poulsson. Utstillingen er basert på museets samling, og utforsker tidlige verk fra disse arkitektenes ouvre.

De norske arkitektene i Stockholm arbeidet som assistenter på toneangivende kontorer, og tok opp tendenser i svensk samtidsarkitektur. Samtidig var de opptatt av å fornye motiver fra den tradisjonelle norske byggeskikken i tre, og nordisk steinarkitektur fra 1500 og 1600-tallet.

Arnstein ArnebergEidsvold folkehøiskole, 1907

Før Norges Tekniske Høgskole åpnet i 1910 fantes det ingen høyere arkitektutdanning i Norge. Det var vanlig å videreutdanne seg i utlandet, tradisjonelt på polytekniske skoler i Tyskland. Rundt forrige århundreskifte ble studieopphold i byer som London, København og Stockholm også vanlig. Flere av studentene ved KTH er allment anerkjent blant 1900–tallets mest sentrale norske arkitekter, og Stockholms-oppholdet hadde utvilsomt avgjørende betydning for både Arneberg, Bjercke, Eliassen, Poulsson og flere av de andre.

Disse navnene danner store deler av historien om norsk nasjonalromantisk arkitektur. Dermed har også Stockholm og KTH fått en stor plass i norsk arkitekturhistorie. Allerede i det store verket Norsk kunsthistorie fra 1927 skrev Harald Aars: ”Det monumentale, det traditionsbundne, det fornemme og elegante, som i saa høi grad kjendetegner moderne svensk bygningskunst, er egenskaper som ingensteds kan studeres bedre end der, og paa grund av de to nationers mange fælles egenskaper kan man si at det var via Stockholm at de norske arkitekter fandt hjem til sig selv.”

Nasjonalmuseet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism