26 desember 2012

Ferjefritt over Sognefjorden

Statens vegvesen ferjefritt veisamband langs E39, mellom Kristiansand og Trondheim. Avstanden er nesten 1.100 km, og inkluderer åtte ferjeturer.

Den lengste overfarten er Sognefjorden, som er 3.7 kilometer bred mellom Oppedal og Lavik. Løser en denne oppgaven blir de andre fjordene bare peanuts.Fem ulike brukonsepter utredes. Om en velger hengebru vil dennefå gigantiske dimensjoner. Bruspennet vil være 3.700 meter, nesten tre ganger så langt som Hardangerbrua som er under bygging. Brutårnene i hver ende vil rage 450 meter opp over havoverflaten for å gi brua en seilingshøyde på 70 meter.

Flere muligheter finnes, blant annet en rørbru, der trafikken går i kjempestore betongrør ca. 20 meter under havoverflaten. Brua holdes oppe av flytende pontonger. Et annet alternativ er en flytebru, enten forankret i begge ender eller en skråstagbru der flere flytende tårn holder brua oppe og er forankret i bunnen. Ideen til det siste alternativet er hentet fra offshoreindustrien.

Kilde: vegvesen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism