25 desember 2012

Murstein produsert av papiravfall

Forskere ved Universitet i Jaén har kommet fram til en metode der de bruker avfall fra papirindustrien til å lage murstein med lav varmeledningsevne. Bruken av avfall fra papirindustrien kan gi en økonomisk og miljømessig gevinst, gjennom å gjenbruke som råstoff regnes som avfall.Forskere har brukt cellulose fra et papir-gjenvinningsanlegg og slam fra behandling av avløpsvann. Så dette materiale blitt blandet med leire før det er formet og brent til mursteiner. Mursteinene som blir laget på denne måten får lav varmeledningsevne, så det fungerer som en god isolator. Steinene har imidlertid lavere mekanisk styrke i forhold til tradisjonelle mursteiner, selv de er innenfor minstekravene.

Teamet fortsetter å arbeide for å finne en balanse mellom miljøegenskaper og styrken til materialet, i tillegg til å undersøke fordelene ved å bruke andre produkter, for eksempel kloakkslam eller avfall fra byggeplasser, landbruk etc´.

Kilde: agenciasinc.es

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism