05 desember 2012

Turbulente tider for vindkraft

«Norge skal på sikt bli verdensledende på offshore vind,» lovet daværende olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i 2010. To år tidligere hadde Energirådet på oppdrag fra daværende olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) kommet med en krystallklar anbefaling om å satse på offshore vind. 

Tre år senere er realitetene ganske annerledes. Selskapet Vestavind har brukt 210 millioner kroner på det som skulle bli landets første vindmøllepark til havs. Nå er organisasjonen er bygget kraftig ned, og alle ingeniørene er sagt opp.

Daglig leder Anne Grete Ellingsen mener at olje- og energiminister Ola Borten Moe har sviktet dem. Ellingsen tenker på årets statsbudsjett. Der varslet Olje- og energidepartementet at grunnlaget for utbygging av norske offshore vindmølleparker vil være markedsprisen for kraft og inntekter fra elsertifikater, også omtalt som grønne sertifikater.

- Du klarer ikke å finansiere disse prosjektene med grønne sertifikater, ordningen finansierer kun utprøvd og kjent teknologi, sier Ellingsen.

- Hva er vitsen med å bruke store penger på forskning og utvikling hvis vi ikke har en industri som kan utnytte det, spør Asle Lygre, daglig leder i Arena Now, en bergensbasert interesseorganisasjon for bedrifter som vil satse på offshore vind. Han forteller at stadig flere rømmer næringen til fordel for olje- og gass. 

Direktør i Sway Michal Forland synes det er vanskelig å se for seg en fremtid i Norge uten av rammebetingelsene bedres.

- Myndighetene har valgt Enova og Innovasjon Norge som instrument for å satse på vindkraft til havs. Støtteordningene deres er gode, men de krever en sterk medvirkning fra private investorer. Det er vanskelig å skaffe disse pengene fra det private markedet. Det vi trenger er et statlig selskap som kan gå inn og investere i prosjekter de tror på.

Kilde: bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism