28 januar 2013

Havnepromenaden i Oslo

Fjordbyplanen, vedtatt i bystyret 27. februar 2008, gir føringer om at det skal anlegges en havnepromenade langs hele sjøen som er gjennomgående, tilstrekkelig bred og offentlig tilgjengelig hele døgnet.

Havnepromenaden er et av de bærende elementene i Fjordbyen og skal ha en gjennomgående struktur som knytter havnefronten sammen fra Frognerkilen i vest til Alnas utløp i øst. Promenaden skal tilrettelegges for opphold for ulike brukergrupper og ha et variert møte med vannet innenfor hvert delområde på strekningen.

Sentrale dokumenter i arbeidet med Havnepromenaden:
Kilde: Oslo kommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism