22 februar 2013

Det bygges fremdeles for lite

November-tallene fra SSB indikerer at det ble gitt ca. 30 000 igangsettingstillatelser i 2012, som er 8 % mer enn i 2011. Det er likevel langt igjentil de 40 000 som vi antar at vi må bygge hvert år for å unngå økt trangboddhet – i den grad det er mulig å bruke et slikt uttrykk i et land med 2,2 personer pr. bolig.

Nå kan det godt hende at det må bygges enda mer enn 40 000 for å holde tritt med befolknings-veksten, som var på rekordhøye 67 600 i 2012, vel 2 000 mer en i 2011. Klarer vi ikke å øke boligbyggingen fra dagens nivå kan vi se langt etter stabilisering av boligprisene i byene.

Hvorfor klarer vi ikke å bygge 40 000 nye boliger i 2013 når vi klarte 43 000 i årene 1972-75 – og 44 000 i 1971? Noen svar fikk vi på et møte i Boligøkonomisk nettverk (BN) i begynnelsen av desember.

Kilde: Prognosesenteret

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism