23 februar 2013

Meld på bygg til Statens Byggeskikkpris 2013

Husbanken ønsker forslag til bygg som kan være med å konkurrere om Statens byggeskikkpris 2013. Fristen for påmelding er 15.mars.

Statens byggeskikkpris er en hederspris for bygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø.

For at bygg skal nomineres av juryen, må byggene oppfylle noen sentrale krav til byggeskikk. Byggene må være tatt i bruk og uteområdene er opparbeidet og ferdigstilt.

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private eller offentlige. Prisen tildeles den aktøren som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes.

Det er en jury oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet som kårer vinneren, og prisen deles ut av kommunal- og regionalministeren hvert år. Husbanken er sekretariat for juryen som består av personer med ulik faglig og geografisk bakgrunn.

Alle forslag til kandidater til Statens byggeskikkpris 2013 offentliggjøres fortløpende.

For å se nærmere på statuttene og melde på kandidater, gå inn på skjemaet her

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism