13 mars 2013

Oljefondet investerer i infrastrukturInfrastruktur, men ikke i Norge

Det norske oljefondet lånte i fjor 61 milliarder til Tyskland til en rente på 1.8 %. Pengene skal gå til bygging av tyske motorveier, mens norske veier forfaller fordi man krever 6,5 % rente på slike investeringer her. Av samme grunn må samferdselsministeren se etter ”bompengeløsninger” for å få finansiert opprusting av norsk jernbane.

Totalt sett befinner norsk infrastruktur seg på plass nr 42, sammen med Jordan og Tunis. Vår Jernbane er rangert mellom Bulgaria og Botswana som nr 54. Det er flyplassene våre som redder totalrangeringen.

I følge Aftenposten leter jernbanedirektøren etter ”bompengeløsninger” for å få finansiert modernisering og utvikling av jernbanen. Det meste av jernbanenettet følger 100 år gamle traseer. For å ta igjen det tapte har en arbeidsgruppe foreslått større prosjekter organisert som egen selskap etter mønster av utbyggingen av Gardermoen. En investeringsmulighet for Oljefondet?

Kilde: Tekna

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism