14 mars 2013

Stigende boligpriser fram til 2016

Norges bank skyver på utsiktene for neste renteheving helt til våren 2014. Etter boligprisstigningen på drøyt 8 prosent ifjor, vil boligprisene vokse i underkant av 8 prosent i år, og oppgangen fortsetter frem til 2016, ifølge Norges Banks anslag.

Norges Bank venter at antall fullførte boliger, som anslås til om lag 28 000 boliger i år, vil nærme seg veksten i antall husholdninger. Norske boligpriser vokser raskere enn husholdningenes disponible inntekt. Målt i forhold til disponibel inntekt er boligprisene nå høyere enn det historiske, poengterer Norges Bank.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism