21 mars 2013

Oslo kommune vurderer å forby studenthybler under 20 kvm

Byrådet i Oslo vil nå tillate leiligheter under 40 kvadratmeter i indre by, men i Plan- og bygningsetatens forslag til ny bolignorm vil også minimumsgrenser gjelde for studenthybler: Minstestørrelsen for hybler med eget kjøkken og bad bør heretter være 20 kvadratmeter. For hybler som deler fellesareal, bør minstestørrelsen være 12 kvadratmeter, mener etaten

- Det er studentene som styrer dette tilbudet, gjennom representasjon i Studentsamskipnaden. De bestemmer også hvilke grupper som skal prioriteres, utfra behov nå og i fremtiden. Det er samskipnaden som er økonomisk ansvarlig for boligene, og når vi tar den risikoen, mener vi det er naturlig at vi må bygge det studentene etterspør, sier Lisbeth Dyrberg, direktør i Studentsamskipnaden i Oslo.

Hun påpeker også at statens krav til samskipnadene er at ingen leiligheter kan koste mer enn 700.000 kroner pr. hode.

Kilde: osloby

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism