24 mai 2013

Milliardinntekter utelatt fra Jernbaneverkets lyntogutredning

Seniorrådgiver Frian Årsnes i Pöyry har kritisert Jernbaneverkets samfunnsøkonomiske analyser av lyntog for å være fullstendig feil. Jernbaneverket har lagt forutsetninger som minsker inntektene for høyhastighetsbanene med mange milliarder. Det dreier seg bl.a. om ekstremt lave billettpriser, veldig lav markedsandel i forhold til fly og utelatelse av gods-, InterCity og annen regionaltrafikk. Sistnevnte står også i skarp kontrast til Stortingets vedtak, som ba om at det spesielt arbeides med høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept.

Kilde: norsk bane

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism