23 mai 2013

Vurderer byggeforbud i flomsonerFlere stortingsrepresentanter har tatt til orde for at huseiere som er spesielt flomutsatte, kan bli nødt til å flytte i stedet for å bygge opp igjen huset. Leder i kommunalkomiteen på Stortinget, Aksel Hagen (SV), sier til Aftenposten at hvis en bolig blir ødelagt gang etter gang, så må den bygges opp igjen et annet sted.

– Det er ikke aktuelt å forby boligbygging på områder som er utsatt for 50-årsflom, mener olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

– Kommunene bør ikke regulere områder som viser seg å være særlig flomutsatt, til boliger, sier Høyres Nikolai Astrup.

Astrup er saksordfører for behandlingen av stortingsmeldingen om klimatilpasninger, som ble lagt fram tidligere i mai. Der foreslår regjeringen blant annet å innføre statlige retningslinjer for hvordan klimatilpasning skal håndteres lokalt.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism