11 juli 2013

Mer riving enn verning i regjeringskvartalet

I februar 2012 skrev Norsk Forms fagsjef i arkitektur Hege Maria Eriksson og direktør Andreas Vaa Bermann kronikken ”Vern det beste – riv resten” i Dagens Næringsliv. En av deres anbefalinger for regjeringskvartalets fremtid var bevaring av Høyblokka og Y-blokka.

Eriksson understreker også byggenes historiske verdi, både i et lengre perspektiv og i forbindelse med 22.juli.

– Bygningene bærer en historie. Både historien om vårt sosialdemokrati, og det som hendte 22.juli. Om vi mister disse bygningene mister vi også kulturuttrykk knyttet til denne historien.

I fjorårets kronikk understreket Vaa Bermann og Eriksson at ”få bygninger har en så bygningsintegrert og omfattende utsmykning som Høyblokka og Y-blokka”, og at ”kunsten mister sin mening hvis den bevares uten bygningene de er en del av”. Dette aspektet har utrederne sett bort i fra når de velger å se på utsmykningene som selvstendige verk, hvis mening ikke inngår i den større konteksten som blokkene utgjør.

– Disse kunstverkene er helt unike i den måten de er integrert i bygningene. Kunsten ble til via et nært samarbeid mellom kunstner og arkitekt, sier Hege Maria Eriksson. – Dersom kunstverkene fjernes fra bygningene vil de miste en del av sin verdi.

Selv om forslaget som Metier, Opak og LPO la frem innebærer rivning av Høyblokka og Y-blokka, betyr ikke det nødvendigvis at dette vil bli gjennomført. I tillegg til at forslaget ikke er vedtatt er det også mulig å inkludere en bevaring av begge i en gjennomføring av forslag Øst-forslaget.

– Hvis regjeringen ønsker å bevare Høyblokka og Y-blokka i kombinasjon med Øst-forslaget, så lar det seg gjøre, sier Svein Olaussen, direktør i Metier.

– Nå må også kultur- og samfunnsverdien av de gamle regjeringsbygningene utredes og synliggjøres, slik at politikerne får et nyansert beslutningsgrunnlag. Hva er bygget kulturhistorie egentlig verdt for en hovedstad?, spør Eriksson avslutningsvis.

Den endelige avgjørelsen om regjeringskvartalets fremtid vil bli tatt mot slutten av 2013.

Kilde: Norsk Form

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism