15 juli 2013

Statsfrom arkitektur

Kunsthistoriker Tommy Sørbø tar til orde for å rive høyblokka i Regjeringskvartalet, men med argumenter som tyder på at han ikke kan ha fulgt veldig godt med mens han var student:

På 1950-tallet ble det såkalte Empirekvartalet revet for å få plass til det nye regjeringsbygget. Kvartalet besto av fredede monumentalbygg fra begynnelsen av 1800-tallet, og det ble revet mot både Riksantikvaren, Oslo bystyre og en bred kulturopinions vilje.

Det var regjeringen som under ledelse av statsminister Einar Gerhardsen (Ap) presset gjennom denne løsningen. Gerhardsen var en nær bekjent av regjeringsbyggets arkitekt, Erling Viksjø, og prosessen rundt rivingen er et talende eksempel på etterkrigstidens skjebnesvangre allianse mellom sosialdemokrati, teknokrati og fremskrittstro.

Men ved en skjebnens ironi er det nettopp de argumentene som utbyggerne ikke lyttet til den gangen, som fredningstilhengerne av Høyblokken nå påberoper seg.


Tilforlatelige argumenter? Spør deg hvilket offentlig bygg. om så arkitektoniske mesterverk, som har blitt bygget som et resultat av folkeviljen. Jeg kommer ikke på et eneste bygg.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism