15 august 2013

Gwind - horisontal havvindmølle

At horisontale vindmøller er en god ide virker rimelig åpenbart fra et fysisk ståsted. på land må de litt opp fra bakken, men det problemet er mindre til havs. Gwind er en norskutvikling, flytende vindturbin som på mange måter er konstruert motsatt av en tradisjonell vindturbin.

Professor Arnfinn Nergaard har i en årrekke forsket på en ny type vindturbin som er bedre tilpasset forholdene til havs enn den landbaserte vindmølleteknologien.

- Skal man designe noe som flyter, må man passe på vektfordelingen, sier Arnfinn Nergaard som opprinnelig er utdannet skipsingeniør fra daværende NTH i Trondheim. Med sin maritime tilnærming – og nær sagt opplagte betraktning – snudde han derfor det meste på hodet:

I stedet for å ha alt maskineriet på toppen av en høy mast, har han lagt tyngdepunktet/turbinen så lavt som mulig, faktisk helt nede i sjøen – i et flyteelement som samtidig beskytter nøkkelkomponentene, er lettere å vedlikeholde langt til havs og som gir lavere driftskostnader. Nettopp kostnadene er et problem med tradisjonelle vindmøller til havs.

For tre år siden tok Nergaard patent på Gwind (som står for Gyro wind), men utprøvningen er fortsatt i startfasen. I løpet av høsten vil en modell bli testet Stavangers havnebasseng. Effekten som produseres vil ikke tilsvare mer enn en liten vannkoker, men fra neste vår skal den etter planen plasseres ved Oljemuseet og drive et kunstverk på land, slik at publikum får anledning til å bli kjent med prosjektet.

I samarbeid med Grieg Seafood og bransjeorganisasjonen ARENA Ocean of Opportunities utvikles det nå en vindturbin dimensjonert for å drive ett av havnæringsselskapets oppdrettsanlegg i Rogaland. Deretter planlegges en gradvis opptrapping i løpet av de ti kommende årene.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism