08 november 2013

Elbilstøtte må opprettholdes

Dersom utslippsmålene for bilparken i 2020 skal nås, må dagens elbil-virkemidler videreføres i sju til 15 år. I tillegg må virkemiddelbruken forsterkes, i følge en rapport fra THEMA Consulting Group på oppdrag fra blant annet Energi Norge.

– Dagens støtte til elbiler muliggjør en gradvis omstilling av bilparken, men vi vil ikke nå utslippsmålene våre dersom virkemiddelpakken fjernes i 2017. I tillegg må det gis insentiver også til firmabiler og plug-in hybrider slik at det alltid lønner seg å velge elektrisk, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Støtten til ladbare biler er forankret både i Klimaforlikets mål om 15-17 millioner tonn CO2 i nasjonale utslippskutt, EU-målsetningen om 10 prosent fornybar energi i transportsektoren og konkret i målet om at gjennomsnittlig utslipp fra nybilparken i Norge ikke overstiger 85 gram per kilometer, alt innen 2020.

Rapporten slår fast at virkemiddelbruken må forbedres på tre konkrete områder. Først og fremst må det gis lavere engangs- eller merverdiavgift for plug-in hybrider, samtidig som disse må underlegges 85 prosent firmabilbeskatning for å kompensere for noe høyere innkjøpskostnad. I tillegg må det gis momsfritak for leasing av elbiler.

Kilde: Energi Norge

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism