07 november 2013

Bruker meir verstingstoff i byggjebransjen

Byggjebransjen er storforbrukar av kjemiske produkt som isolasjonsmateriale, lim, fugemidlar og måling, og mange av desse inneheld helse- og miljøfarlege stoff. Ein del av produkta inneheld også stoff som står på styresmaktene si prioritetsliste, som er lista over stoff som skal reduserast kraftig eller stansast innan 2020.

Tal frå produktregisteret viser at bruken av produkt med helse- og miljøfarlege eigenskapar gjekk vesentleg ned frå 2005 og til 2011. Nedgangen gjeld også for verstingstoffa, der bruken nesten er halvert i same periode. Fra 2010 til 2012 var auka av bruken av produkt med verstingstoff 25 prosent, utan at det aleine kan forklarast med tilsvarande auke i aktiviteten i byggjebransjen.

Kilde: Miljodirektoratet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism