06 november 2013

Muligheter for byreparasjon i Regjeringskvartalet

Fra byggingen av høyblokka.
Bildet er hentet fra Riksantikvarens rapport.
Hege Maria Eriksson, fagsjef i arkitektur i Norsk Form, viser blant annet til Riksantikvarens rapport hvor de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene i regjeringsbygningene endelig blitt grundig behandlet. Hun bruker dette som utgangspunkt for en diskusjon om hvordan en kan få til god byutvikling i det aktuelle området, samtidig som både Høyblokka og Y-blokka bevares.

Regjeringskvartalet er omgitt av St. Olavskvartalene, Fredensborg, Hammersborg, Møllergata-strøket og Hausmannskvartalene. Det er liten tvil om at dette har vært bakevjer i Oslo sentrum. /../ Men er det regjeringskvartalets feil? Er det Ring 1 som skjærer gjennom byen og skaper trafikkbarrierer og gapende tunnelåpninger? Eller har rett og slett bare forfall, manglende attraktivitet og fravær av sosiale funksjoner preget området litt for lenge?
/../
Konseptvalgsutredningen anbefaler et lokaliseringskonsept som innebærer færrest mulig stengte gater og store endringer av problemkvartalene ved Hammersborgtunnelen. Oslo må i tillegg framelske en aktiv bykultur med handel og fellesrom rundt Regjeringskvartalet og sørover, og ikke minst funksjonsblanding og gode byboligmiljøer nord, øst og vest for kvartalet.

Nybyggingen i regjeringskvartalet er en unik mulighet for byreparasjon, men da må prosjektet løse de virkelige problemene – ikke ødelegge verdiene i Høyblokka og Y-blokka.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism