21 januar 2014

CO2-rensing var ferdigtestet på Mongstad

 Foto: Tøssekaien
Når politikerne ga opp fullskala renseanlegg på Mongstad, får vi heller ikke se resultatene av 15.000 testtimer. Statoilssjef Helge Lund vil ikke gå i detalj på hva som skjer med teknologiene som hadde blitt testet i 3000 timer for å kvalifisere seg for fullskalaanlegg, men selskapet var noen få måneder unna ferdiganalyserte testresultater. DN.no vet at minst en av teknologiene har levert tilfredstillende resultater. Men nå er fullskalaanlegget skrinlagt og teknologitestingen må avvikles.

Statoils konsernsjef Helge Lund ble rundspurt om Mongstad-prosjektet av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite i en åpen høring. Bakgrunnen var Riksrevisjonens rapport som slaktet kostnads- og prosjektstyringen og betvilte Statoils engasjement.

- Jeg tror at det er viktig at dette ikke jobbes med bare et sted, at det jobbes med mange steder. Jeg tror det øker sannsynligheten for at man får en løsning. I den sammenhengen har jeg ment, og mener fortsatt, at den aller viktigste stimulansen er at det blir satt en høyere pris på CO2 i internasjonal sammenheng, sier Lund.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism