20 januar 2014

Klimakunnskap i kortformat

Er du interessert i klima, men synes det er mye å lese en rapport på 1500 sider? Her er to filmer du rekker gjennom før matpakka er spist opp – og et lite hefte for deg som vil ha mer påfyll.

Klimaendring 2013: Det vitenskapelige grunnlaget (FNs klimapanel. Norsk stemme og tekst.)Klimaendring: Status for vitenskapen (International Geosphere-Biosphere Programme/United Nation Foundation. Norsk tekst, engelsk stemme.)Heftet "Klima i endring" er laget av Miljøstatus i Norge. Det handler både om klimaendringer fram til dag og hvordan klimaet kan utvikle seg fram mot 2100. Når FNs klimapanel kommer med nye rapporter i mars, april og november 2014, vil heftet bli utvidet med mer informasjon om konsekvenser av klimaendringene, klimatilpasning, sårbarhet, tiltak og virkemidler.

Kilde: Klimakunnskap i dessertformat

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism