20 januar 2014

Risikosport å kjøpe bolig

Forsikringsselskapene mottar klager etter hvert fjerde boligsalg. Altfor mange opplever at boligen de har kjøpt ikke lever opp til forventningene de hadde da de la inn bud. Samtidig har mange boligkjøpere dårlig innsikt i hva de bør vite om boligen før de legger inn bud.

Med den nye visningsguiden På visning fra SINTEF Byggforsk, får potensielle boligkjøpere hjelp til en grundigere og mer faktabasert vurdering av boligen.

– De fleste rettstvister rundt boligkjøp handler om manglende eller gale opplysninger fra selger. Som kjøper er man i stor grad prisgitt den informasjonen man får, men dessverre stemmer ikke alltid opplysningene med virkeligheten, seniorrådgiver Johan Gåsbak.

– Når du skal vurdere teknisk tilstand og eventuelt behov for oppgradering, er det lurt å ta utgangspunkt i byggeåret. Et annet råd er å snakke med fagfolk. Vær spesielt skeptisk når du inspiserer baderom, og ta høyde for at det må brukes penger på oppgradering. Etterspør dokumentasjon på utført arbeid fra selger, råder Gåsbak.

Dag Are Børresen, informasjonssjef i Help forsikring, bekrefter at skader i våtrom fører til flest klager og tvister.

– Klager på skader i våtrom er den store gjengangeren, deretter kommer andre fuktskader, spesielt i forbindelse med tak og drenering, og skader på elektrisk anlegg, forteller Børresen.

Det er flere klager etter kjøp av eneboliger og rekkehus enn ved kjøp av leiligheter, rett og slett fordi det er mer som kan være skadet.

Hinter om skader
Dagens takstrapporter er ikke alltid tydelige når de beskriver skader og mangler ved boligen. Formuleringer som "området ligger utenfor takstmannens kompetanse og er ikke vurdert" forekommer altfor ofte. Står det «bør undersøkes nærmere», så vil dette kunne brukes mot deg hvis du oppdager feil senere. Står det "fra byggeår" i taksten, forutsettes det at kjøperen selv forstår at noe må byttes ut. Hint om skader gjør at det ikke er mulig å klage i ettertid.

Tregt salg gir riktigere pris
Det har også vist seg at jo lengre tid det tar å selge boliger, jo større blir prisforskjellen mellom godt vedlikeholdte og forsømte boliger. Liten tid gir mindre prisforskjell på teknisk gode boliger og de som har behov for oppgradering. Det forteller Thomas Bartholdsen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Salgsprosessen bør derfor endres slik at prisene blir riktigere, mener Bartholdsen. Inntil det skjer, må kjøpere passe på å lese all informasjon som gis om boligen, inkludert takstrapport og egenerklæring. Feil som det er opplyst om, kan du ikke klage på i ettertid.

– Bolighandelen bør baseres på fakta. Dessverre har den i Norge kommet til å handle mye om reklame og styling og mindre om kvaliteten og tilstanden ved eiendommen du skal kjøpe, sier Bartholdsen.

Dårlig forberedt til visning
Også Tormod Boldvik i Norges Eiendomsmeglerforbund opplever at mange ikke bruker nok tid på å undersøke boligen og overser den tekniske tilstanden på boligen.

– Leser man seg opp på forhånd, får man en god pekepinn på hva man bør spørre om og undersøke selv. Mange er flinke og har forberedt seg, men noen har ikke en gang lastet ned og lest prospektet før de kommer på visning. Det forundrer meg, sier Boldvik.

Prioriter teknisk kvalitet
15 minutter er ikke nok til å foreta en god og grundig vurdering av en bolig. Folk bør forberede seg bedre og legge mer vekt på det byggtekniske og mindre vekt på design, råder Boldvik.

– Mengden tilgjengelig informasjon er større nå enn den var tidligere. Men fortsatt er de færreste av oss håndverkere med byggteknisk innsikt. Har du ikke denne innsikten selv, bør du snakke med noen som forstår seg på hus.

Få hjelp på visning
SINTEF Byggforsk vet hvor norske boliger kan ha svakheter. Boligkjøperguiden På visning går rett på sak og gir deg sjekklistene du bør bruke når du undersøker en bolig på visning. I tillegg inneholder boka kjøpevettregler fra Forbrukerrådet.

– Rådene i boka vil hjelpe boligkjøperne til å fokusere på de viktige tingene når de er på visning, slik at de ikke lar seg blende av overflater som uansett er enkle å forandre på, sier Johan Gåsbak.

Boka er delt inn i korte kapitler som tar for seg de enkelte rommene og områdene du bør undersøke på en visning. Den er lett å finne fram i, lett å ta med seg og fungerer som en "reiseguide" når du er på visning. Den er beregnet på alle som skal kjøpe bolig. Ta den med på hver visning!

Les mer og kjøp boka her.

Kilde: SINTEF

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism