03 januar 2014

Elbil - løsning eller problem

Meningsløse fordeler til elbil skriver Ove Bengt Berg på nrk.no/ytring. Han argumenterer mot at støtten til elbiler må opprettholdes, og innlegget vekker betydelig debatt.

Bilismen er et betydelig miljøproblem, skriver Berg. Produksjon, vanlig bruk, og vedlikehold og vask av bil krever også betydelige miljøressurser. Veger krever enorme arealer i byer og tettsteder, og områdene der biltrafikken samles fører til luftforurensing på grunn av eksos og vegstøv og til støyplager.

Det er lett å være enig i dette, men troen på at det skal finnes andre transportformer i overskuelig fremtid høres vel optimistisk ut. Jeg skjønner heller ikke helt at elbilen skal bli skyteskive. Elbileierne subsidieres riktignok kraftig, og gis forrang i trafikken. Berg skriver at elbil-satsinga som et miljøtiltak er dyr, meningsløst, og satsinga på den er miljøskadelig.

Elbiler er vel fremdeles noe vi må regne for å være en relativt ny teknologi med et forbedringspotensiale (joda, jeg er klar over at en rekke av de første bilene var elbiler), både når det gjelder batteriteknologi og bildenes utforming. Spørsmålet vi må stille oss er hvilken teknologi vi ønsker å ta inn i fremtiden: el eller olje?

Tesla S er lett å kritisere, siden denne luksusbilen åpenbart ikke er særlig bærekraftig. Men det gir ikke mening å innrette et avgiftssystem etter en bil. Gode alternativer finnes, dog med helt andre kjørelengder enn Teslaen:  Volkswagen eUP, BMW i3, og etter hvert enda mer kompakte kjøretøy, som Renault Twitsy. Realistisk sett trenger vi kjøretøyer for korte distanser i byene - da er elbiler det beste alternativet.

1 comments :

 1. Regnestykkene som sammenligner eldrift med bensin tar sjelden med hva som kreves for å raffinere olje til bensin og en rekke andre oljeprodukter. Sammenhengen er kompleks, siden det er en rekke produkter som kommer ut av denne prosessen, men dette gir et visst inntrykk:

  Kilde Eletricmini:

  Oil refineries use a lot of energy to convert crude oil into gasoline, diesel fuel, heating oil, chemicals, and other products. Almost half of a refinery’s operating costs (43 percent) is for energy. (US Energy Information Administration)

  In a 2008 report, Argonne National Lab estimated that the efficiency for producing gasoline of an “average” U.S. petroleum refinery is between 84% and 88% (Wang, 2008), and Oak Ridge National Lab reports that the net energy content of oil is approximately 132,000 Btu per gallon (Davis, 2009). It is commonly known that a barrel of crude oil generate approximately 45 gallons of refined product (refer to NAS, 2009, Table 3-4 for a publication stating so). Thus, using an 85% refinery efficiency and the aforementioned conversion factors, it can be estimated that about 21,000 Btu—the equivalent of 6 kWh—of energy are used per gallon of gasoline refined:  The documents referenced are as follows:

  US Energy Information Administration

  http://205.254.135.24/tools/faqs/

  Wang, M. (2008), “Estimation of Energy Efficiencies of U.S. Petroleum Refineries,” Center for Transportation Research, Argonne National Laboratory, www.transportation.anl.gov/modeling_simulation/GREET/pdfs/energy_eff_petroleum_refineries-03-08.pdf

  Davis, S., Susan W. Diegel, and Robert G. Boundy (2009), Transportation Energy Data Book, edition 28, National Transportation Research Center, Oak Ridge National Laboratory, cta.ornl.gov/data/

  NAS (2009), Hidden Costs of Energy: Unpriced Consequences of Energy Production and Use, The National Academies Press, www.nap.edu/openbook.php?record_id=12794&page=1

  SvarSlett

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism