17 januar 2014

Film om middelalderens Bergen

I middelalderen (1050 – 1536) utviklet Bergen seg til den største og viktigste byen i Norge. Byen bestod nesten utelukkende av trebygninger, men etterhvert bygget kongene og kirken prestisjebygg i stein og kalkmørtel. Steinbygningene representerte kongens og kirkemaktens rikdom og status. Noen ganske få er bevart i dag men de fleste har forsvunnet eller ligger i ruiner. I Bergen utgjør dette de eneste bevarte levningene etter bygninger fra denne tidsperioden. Ruinene er viktige kilder til kunnskap om det norske middelaldersamfunnet og den europeiske tradisjonen det var en del av.Ruiner er imidlertid ikke selvforklarende. Det er bygningsrester - fragmenter av det som har vært, hvor murer, tak og trekonstruksjoner har forsvunnet for mange hundre år siden. Det er dermed ikke enkelt å forestille seg hvordan bygningene og omgivelsene omkring tok seg ut i samtiden. Og hva var bakgrunnen for byggeaktiviteten, hvordan var byggeprosessen, hvem finansierte og planla steinbygningene og hvor kom kunnskapen fra? Og hvorfor tok den monumentale byggingen i stein plutselig slutt i høymiddelalderen? Dette er noen av spørsmålene Byantikvaren i samarbeid med historieformidlerne i Arkikon har forsøkt å svare på i filmenStein på stein,som handler om middelalderens steinbygninger i Bergen.

Med filmen "Stein på stein" har hovedfokuset vært å formidle verdien av middelalderruinene i Bergen. Filmen er ment å belyse en viktig kulturminnekategori som Byantikvaren i samarbeid med Riksantikvarens nasjonale ruinprogram, har arbeidet med å bevare gjennom flere år. Formidlingsprosjektet er finansiert av Riksantikvaren og Bergen kommune.

Samtidig publiseres en animasjon fra en oppdatert versjon av den digitale modellenBergen anno 1350,som basert på arkeologiske og historiske kilder gir en tolkning av bybildet i Bergen på 1300-tallet.

Bergen anno 1350:


Kilde: Riksantikvaren

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism