16 januar 2014

Meld på bygg til Statens Byggeskikkpris 2014

Nå kan du forslå bygg til Statens byggeskikkpris 2014. Påmeldingsfrist er 13. februar.

Statens Byggeskikkpris er statens pris for bygg og bygde omgivelser og deles ut av Kommunal og moderniseringsdepartementet. Alle kan foreslå bygg, hvilke som går videre avgjøres av en jury. I fjor kom det inn 60 forslag på bygg. Av disse ble syv nominert til Statens Byggeskikkpris. Stavanger katedralskole og Stavanger kulturskole ble tildelt prisen. Blant tidligere vinnere finner vi Pilestredet Park, Hamsundsenteret, Prekestolen turisthytte, Den norske Opera og Ballett, Gjerdrum ungdomsskole og Vennesla bibliotek.

Hederspris til kvalitetsbygg
Statens Byggeskikkpris er en hederspris for bygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø.For at bygg skal nomineres av juryen, må byggene være i tråd med sentrale kvaliteter for byggeskikk. Byggene må være tatt i bruk og uteområdene opparbeidet og ferdigstilt.

– Byggeskikkprisen er til for å vise frem forbilder blant norske bygninger. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming, oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming og være bærekraftige over tid, sier Edvardsen.Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private eller offentlige. Prisen tildeles den aktøren som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes.

Frist for påmelding 13. februar
Det er en jury oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som kårer vinneren. Juryens leder er Anne Enger, fylkesmann i Østfold. Prisen deles ut av kommunal- og moderniseringsministeren hvert år. Husbanken er sekretariat for juryen som består av personer med ulik faglig og geografisk bakgrunn.

– Statens byggeskikkpris har blitt utdelt siden 1983 og vi ønsker så mange gode forslag som mulig. Det er bare å melde inn ditt forslag så snart som mulig før fristen 13. februar, sier Lene R. Edvardsen Alle forslag til kandidater til Statens byggeskikkpris 2014 offentliggjøres fortløpende på Husbanken.no og på Facebooksidene til prisen. For å se nærmere på statuttene og melde på kandidater, gå inn på www.husbanken.no.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism