14 januar 2014

Privatiserer Entra

Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper. I forbindelse med at Nærings- og fiskeridepartementet har fått fullmakt til å selge samtlige aksjer i Entra Holding AS har departementet besluttet å sette i gang en privatiseringsprosess. Dette skal skje uten at eiendommer skilles ut fra Entra.

– Under den forrige regjeringen var det en lang diskusjon om eiendommer skulle tas ut av Entra før en privatiseringsprosess kunne starte. Vi er godt fornøyd med at dette spørsmålet nå er avklart og at vi som eier av selskapet kan sette i gang privatisering, sier næringsminister Monica Mæland.

Entra eier og forvalter cirka 1,2 millioner kvadratmeter, fordelt på rundt 115 bygg.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism