14 januar 2014

Kjøper vindturbiner for fem milliarder

Dudgeon Offshore Wind Limited, som har fått konsesjon til utbygging av havvindparken Dudgeon, eies av to norske selskaper, Statoil (70 %) og Statkraft (30 %). Når vindmølleparken kommer i drift, vil den levere fornybar energi til omkring 400.000 husstander i det britiske markedet.

Illustrasjon: Statkraft

Statoil, som operatør, har tildelt Siemens plc kontrakt for leveranse av 67 vindturbingeneratorer og tilhørende servicekontrakt for havvindprosjektet. Prosjekteringsarbeidet begynner i januar 2014, og første serie med turbiner skal være klar for utlasting og installering januar 2017.

– Den nye turbinkontrakten vil sikre planlagt framdrift for Dudgeon-prosjektet mot full drift i 2017. Teknologiutvikling er avgjørende for optimalisering av kostnader og løsninger i havvindindustrien, og bruk av disse nye store turbinene er en viktig bidragsyter for å redusere havvindkostnadene, sier Statoils direktør for fornybar energi, Siri Espedal Kindem.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism