14 januar 2014

Enorm karbonlagring i norske skoger

Norge bidrar med 2,4 milliarder kroner årlig til vern av tropiske skoger, men de norske skogene lagrer betydelig mer karbon enn tropeskogene. For eksempel lagrer Nordmarka utenfor Oslo 2-3 ganger så mye karbon som et tilsvarende område i Amazonasjungelen.I Norge er det delte meninger om det beste for klimaet er å la skogen stå eller om den gamle skogen bør hogges og erstattes av granplantasjer. I kveldens Ut i naturen får vi uttalelser fra professor i biologi, Dag O. Hessen, og Johan C. Løken, styreleder i Det norske Skogselskap. De to har forskjellig syn på saken.

Faktum er at hvert år binder skogen vår mer enn tre ganger så mye CO2 som det som slippes ut av hele den norske bilparken. Den norske skogen er en del av verdens største økosystem - det boreale barskogbeltet som strekker seg fra Skandinavia, via Sibir og videre gjennom Nord-Amerika. 60 prosent av alt karbon som er lagret i skog, ligger i disse skogene, mens 30 prosent er lagret i tropiske skoger. Canada har satt av et skogareal større enn hele Norge som karbonlager. Dette enorme området skal stå urørt så karbonlagrene forblir i bakken.

Kilde: NRK

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism