14 januar 2014

Ny veileder for bygging av grønne tak

Sedumtak. Foto: UMB.
Veilederen "TPF-informerer nr 10. Grønne tak" er laget i et samarbeid mellom TPF og SINTEF Byggforsk og i nært samarbeid med prosjektet "Innhenting av kunnskap om grønne tak".

Les også: Grønne tak er effektiv klimatilpasning

Veilederen inneholder vurderinger og anbefalinger om flere tekniske aspekter vedrørende prosjektering og bygging av grønne tak. Viktige hensyn ved bygging av grønne tak er blant annet takkonstruksjonens bæreevne, branntekniske forhold, tiltak for å hindre vindavblåsning, behov for drenerende og/eller vannlagrende sjikt samt tiltak for å beskytte den vanntettende membranen mot skader i byggeperioden og under senere drift.

Veilederen kan lastes ned her, samt Grønne tak - Resultater fra et kunnskapsinnhentingsprosjekt, fra 2012.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism