24 januar 2014

Snøhetta-prosjekt på Lillehammer


I februar 2013 vedtok formannskapet i Lillehammer kommune å utlyse en plan- og designkonkurranse med en kostnadsramme på 53 millioner kroner og arkitektkontoret Snøhettas forslag ble kåret til vinner, men på det er ikke mulig å realisere det planlagte totalprosjektet innenfor den oppsatte kostnadsrammen.

Full utbygging til 78,5 millioner kroner er nå vedtatt, men rådmannen legger som en klar forutsetning for gjennomføringen av prosjektet for kunstmuseet at Oppland fylkeskommune og Kulturdepartementet øker sitt tilskudd tilsvarende, subsidiært at det finnes annen ekstern finansiering som kan oppveie for økt kapitalbehov.

Museet skal i henhold til fremdriftsplanen være ferdigstilt i april 2015, mens kinobygget skal stå klart november 2015.

Kilde: Bygg.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism