25 januar 2014

Vil gi støtte til solceller i Oslo

Klima- og Energifondet til Oslo kommune, som ble opprettet for 30 år siden, har som mål å få folk til å gå over til fornybar energi. I dag kan man få tilskudd til varmepumpe, solvarme (solfanger), bioenergi eller fjernvarme. Men solcelle står ikke på listen.

 - Vi har tenkt å gjøre det mulig å søke om økonomisk støtte til solcelleanlegg. For oss har det vært viktig å være i forkant og ha en pådriverrolle overfor Staten når det gjelder støtteordninger til Enøktiltak. Så jeg mener at et viktig bidrag fra Oslo kommunes side for å videreutvikle statens støtteordninger, er å gå foran og støtte nye formål, sier miljøbyråd Guri Melby.

- Vi har mye klarvær, og mer sol enn vi tidligere har trodd. Solcelle produserer dessuten bedre jo kaldere det er. Mange steder i Norge vil solceller produsere like godt som langt sør i Europa, sier Einar Wilhelmsen, som leder avdeling for fornybar energi og bygg i Zero.

Prisene i Norge er 50 prosent høyere enn i Sverige og Danmark. Wilhelmsen mener støtteordning fôr solcelle vil føre til økt salg og lavere priser. Et typisk husstandsanlegg med 16 solcellepaneler koster rundt 100.000 i innkjøp her i Norge.

- Prisene har falt med 70 prosent etter at markedet ble satt i gang i England. Nå kjøper 3000 britiske hjem solcelleanlegg hver uke, sier Wilhelmsen.

Til tross for dette har Enova vært tydelige på at de ikke vil sette i gang solcellemarkedet.

Kilde: Aftenposten


Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism