17 februar 2014

Konseptvalgsutredning og kvalitetssikringsrapport for fremtidig regjeringskvartal

Konseptvalgsutredningen fra den uavhengig konsulentgruppen Metier, Opak og LPO arkitekter foreslår fem ulike alternativer til gjenreisingen av regjeringskvartalet. Rapporten er nå kvalitetssikret av Dovre Group og Transportøkonomisk institutt som anbefaler at regjeringskvartalet legges mellom Akersgata og Møllergata med mulighet for utvidelse nordøst mot Hammersborg.

Kvalitetsikrerne gir følgende anbefalinger om hva konseptvalget bør avklare:
  • i hvilken grad byggene skal være foregangsprosjekter når det gjelder arkitektur, materialvalg, fleksibilitet og miljøløsninger,
  • nødvendig sikkerhetsnivå,
  • andel åpne kontorlandskap og cellekontorer og eventuell underdekning av arbeidsplasser,
  • bevaring eller riving av Høyblokka og Y-blokka.
Før regjeringen gjør sitt valg vil de avveie ulike hensyn som funksjonalitet, bymiljø, sikkerhet, verneinteresser og økonomi, sa kommunal- og fornyingsminister, Jan Tore Sanner, under  pressekonferansen.

– Regjeringskvartalet skal stå i generasjoner. Jeg er opptatt av å legge til rette for gode og sikre arbeidsplasser, et godt bymiljø og ivareta behovet til trafikanter og lokale næringsinteresser. Jeg vil lytte til innspillene i utredningene vi har mottatt og til synspunkter på hvilke hensyn som bør tas, sa Sanner.

Les kvalitetssikringsrapporten "Fremtidig regjeringskvartal - Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)" (pdf)

Konseptvalgsutredningen for fremtidig regjeringskvartal (4 Mb, pdf)

Referansedokumenter:
Kilde: regjeringen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism