24 februar 2014

Nasjonalmuseet i startgropen

Illustrasjon: Statsbygg/ Kleihues + Schuwerk
Statsbygg går i gang med arbeider for å forberede byggestart for nytt nasjonalmuseum på Vestbanen. Den store parkeringsplassen på tomten er nå stengt fordi all eksisterende infrastruktur skal flyttes for å få plass til museet. Dette innebærer omlegging av strøm, vann- og avløpsledninger og fjernvarme. Etter hvert vil også poplene på plassen bli felt.

Etter planen skal det nye moderne museumsanlegget for nasjonalmuseet stå innflyttingsklart i 2019.

Kilde: Statsbygg

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism