23 mars 2014

Matproduksjonen rammes som en konsekvens av klimaendringer

Foto: Anne Worner
Neste uke presenterer FNs klimapanel (IPCC) en ny rapport om konsekvensene av klimaendringene. Ifølge lekkede utkast vil det komme skarpere advarsler om hva som kan skje med den globale matproduksjonen. Én gruppe forskere konkluderte i fjor at verdens jordbruksproduksjon kommer til å være 11 prosent lavere i 2050, sammenlignet med hva den ville vært uten klimaendringer. Samtidig vil jordas befolkning og etterspørselen etter mat øke kraftig.

Tidligere har man ikke vært så bekymret for klimaendringene i landbruket. Dette forsi planter vokser raskere når CO2-innholdet i luften øker. Det er imidlertid høyst usikkert om effekten er sterk nok til å kompensere for hyppigere og lengre tørkeperioder. Klimamodellene tyder på at tørkeperiodene og hetebølgene vil forverre seg de neste tiårene. I så fall vil også utfordringene i jordbruket bli større.

FN anslår at allerede i dag er 825 millioner mennesker i utviklingsland underernært. Siden 2007 har det vært to kraftige økninger i matprisene på verdensmarkedet, delvis som følge av tørke og sviktende avlinger i viktige jordbruksland. Internasjonalt vil mange viktige jordbruksområder bli hardt rammet av økende temperaturer. Samtidig blir effekten trolig positiv i en del nordlige regioner. I Norge ventes klimaendringene å være positive for landbruket, noe som gir oss et større ansvar for egenproduksjon av mat.
Å avle fram nye planter som er mindre sårbare for sykdom, hete, tørke eller flom, blir også viktig i tiden som kommer. Det er også mye å hente ved å redusere svinn når mat produseres og fraktes.

Kilde: NRK.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism