11 mars 2014

Verdens høyeste trehus bygges i Bergen

BOBs nye høyhus Treet vil ligge i sjøfront like syd for Puddefjordsbroen, og vil bestå av 62 to- og treroms leiligheter. Det er nå gjort vedtak om å starte med grunnarbeid neste måned, og montasje av byggmoduler vil starte opp til høsten og prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2015.

I Bergens Tidende kan du se en god grafisk fremstilling av oppføringen av Treet og Byggmesterens tidligere artikkel om Treet.
Trehuset er basert på bærekonstruksjoner i limtre og leiligheter bygget som byggmoduler. Konseptet tar utgangspunkt i at byggmodulene stables i fire etasjer, og at det bygges to plattformer (i 5. og 10. etasje) som forankres til et bæresystem i limtre.


Plattformene i 5. og 10. etasje forsterkes med 3 m høye gitterdragere i limtre. Så stables nye byggmoduler i 4 etasjer. På denne måten kan det bygges 14 etasjer.

En av utfordringene med å bygge et trehus i 14 etasjer, er å hindre at bygget svaier ved sterk vind. Limtrekonstruksjonen er derfor forsterket med diagonale limtrestaver, samt at modulene kobles sammen med bæresystemet for å dempe svingninger i konstruksjonen.

For å beskytte bærekonstruksjonene i limtre vil bygget få innglassede balkonger på to sider. Dette vil gi bygget en helt særegen arkitektur, der limtrekonstruksjonene vil være synlige på innsiden av fasadeglasset. Gavlveggene blir fóret ut og isolert.

Dette gir mulighet for at prosjektet kan bygges som et passivhus, noe som ytterligere styrker prosjektets profil som et miljøbygg. Prosjektet er innvilget støtte fra Enova for å bli bygget som et passivhus.Idéen til et høyhus ved Puddefjordsbroen ble lansert av arkitekt Geir Brekke ved arkitektkontoret Lund & partnere i 2005, i forbindelse med reguleringsarbeidet for tomten. Prosjektet er senere utviklet av BOB til å bli Verdens høyeste trehus. Underveis i utviklingen av prosjektet har BOB vurdert ulike modeller for et høyhus i tre, blant annet bruk av elementer i massivtre. Dette er en modell som er benyttet både i Sverige (Växsjö), London (Murray Grow) og en rekke steder steder i Østerrike. Konklusjonen er at kombinasjonen av byggmoduler og et bæresystem i limtre gir de beste forutsetningene for å lykkes med prosjektet.

Kilde: Treet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism