28 mars 2014

Vil forby bensin- og dieselbiler i Oslo

Mandag skrev Dagsavisen at 200.000 elbiler på norske veier i 2020 ikke vil være nok til å nå målet om reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. Heller ikke stadig mindre forurensende fossilbiler, vil føre til de nødvendige utslippskuttene. Biltrafikken må derfor reduseres. Dvs, det vanskeligere og mindre attraktivt å eie og bruke bensin– eller dieselbil.

– Vi vil at folk skal ha frihet til å bruke bil, men i Oslo og de andre store byene er det ikke liv laga for sterkt forurensende biler i framtida. Vi må nå sette en klar grense, akkurat som ved innføringen av røykeloven, for hvor lenge vi skal kunne kjøre inn i Oslo med slike biler. Ved å gjøre det vil både bilistene og bilfabrikantene få mulighet til å omstille seg, slik at vi får en overgang til biler som ikke forurensern, sier nestleder Grete Haugdal og leder for Oslo Ap, Jan Bøhler.

– I forslaget vårt skriver vi senest innen 2035, men det må betraktes som et symbolsk årstall. Vi er ikke firkantet på det. Det kan hende at noen synes det er for lenge til eller omvendt, svarer Bøhler og Haugdal.

– Videre utbygging av kollektivtrafikken er det viktigste grepet som må tas for å få til det ønskede miljøskiftet. For Oslos del må vi få fart i byggingen av en ny T-banetunnel fra Tøyen til Majorstua, slik at vi får mulighet til å øke kapasiteten på T-banen. Det hjelper ikke bare å bygge ut Fornebubanen hvis vi ikke får plass til flere T-banesett gjennom sentrum, påpeker Bøhler.

Oslo Ap ønsker å få reforhandlet Oslopakke 3, for å få mer penger til denne T-banetunnelen, på bekostning av veiutbyggingen.

– En utbygging av E18 vestover, som er del av Oslopakke 3, har nå økt i pris fra 22 til 40 milliarder, mens hele Oslopakke 3 er på 100 milliarder. Det krever en reforhandling, sier Bøhler og Haugdal.

Kilde: Dagsavisen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism