12 april 2014

Bratt fall i nyboligsalget

Nyboligsalget falt 23 prosent i årets første kvartal sammenliknet med samme periode i fjor. Salgsnedgangen i første kvartal rammer alle byggtyper, men nedgangen er klart størst for leiligheter med en nedgang på 37 prosent mot 2013.

Igangsettingen av nye boliger i første kvartal falt med 5,6 prosent sammenliknet med første kvartal i fjor. Men i mars viser en sterk økning sammenliknet med mars i fjor, og har en økning på 31 prosent.

De fleste fylker opplever en nedgang både i salg, og igangsetting, mens Oslo rammes desidert verst av salgsnedgangen. Nedgangen er på hele 51 prosent på 12 måneders basis, selv om det er en svak bedring fra februar.

- I Oslo er det behov for 6000 nye boliger i året, og i år kommer vi kanskje opp rundt 3000. Dette bekymrer oss, for Oslo er en så stor driver for det totale boligmarkedet, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism