02 april 2014

FNs klimapanel om virkninger, tilpasning og sårbarhet

FNs klimapanel (IPCC) publiserer den femte hovedrapporten i 2013 og 2014 i tre delrapporter og en synteserapport. Delrapport 2 handler om observerte og framtidige virkninger av klimaendringer for natur og samfunn, samt de tekniske, miljømessige, politiske, økonomiske og sosiale sidene ved sårbarhet og tilpasning.Rapporten setter klimaendringer i sammenheng med andre samfunns- og miljøendringer og viser hvordan klimaendringer rammer ulikt for forskjellige grupper, sektorer og regioner. Ulike framtidsutsikter blir skissert, fra utsikter med høy risiko for alvorlige og irreversible endringer til utsikter der samfunnet både reduserer og håndterer farene ved klimaendringene. Rapporten presenterer også ulike responser og kombinasjoner av tilpasninger, utslippsreduksjoner og bærekraftig utvikling, og hvordan dagens og framtidige beslutninger er avgjørende for konsekvensene av klimaendringer.
Faktaark:
Annet:

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism