02 april 2014

- Om 30 år bør Norge være oljefritt

Klimatilpassnnger er ikke noe som må skje en gang i fremtiden, det må skje nå. Det er heller ikke noe som gjelder bare enkeltområder i verden eller bare de ressurssvake, konkluderer FNs klimapanel i delrapporten som tar for seg virkninger, tilpasning og sårbarhet.

- Norge står overfor en stor omstilling, fastslår miljøvernminister Tine Sundtoft. Samtidig taler olje- og energiminister Tord Lien varmt for en oljefremtid i Barentshavet.

I 2050 skal Norge og Europa etter den politiske planen være lavutslippssamfunn. De norske forskerne bak FNs klimapanels siste rapport kan ikke se for seg at Norge eller norske selskaper skal satse milliarder på utbygginger av oljefelt i Barentshavet som ikke gir olje før om rundt 30 år.

-Næringslivet har også ansvar for å sette en standard. De kan være med å påvirke like mye som politikerne, tror jeg, sier Grete Hoveldsrud, forskningsleder ved Nordlandsforskning og tilknyttet Cicero.

- Det skjer en rivende utvikling i energisektoren nå. Vi kan raskt bli uavhengige av olje. Om 30 år bør Norge satse på å være oljefritt, så det kan være lurt å tenke annerledes på hvordan ressursene brukes. Verden har ikke råd til å fortsette bruken av fossilt brensel, sier hun.

- Rapporten viser at det haster med å få plass en internasjonal avtale om en pris på klimagassutslipp, basert på prinsippet om at den som står for utslippet må betale. Det bør være den foretrukne rammen for klimapolitikken, skriver Knut Rostad, Statoils pressetalsmann for internasjonale operasjoner i en epost til DN.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism