22 mai 2014

Lite å hente på åpne kontorlandskap

Analysesjef Ragnar Eggen i Akershus Eiendom har undersøkt hvordan kontormarkedet i Oslo har utviklet seg de siste ti årene.

– Du snakker om en reduksjon på to kvadratmeter per ansatt på ti år. Det tilsvarer 350 kroner i måneden per ansatt. Det er ganske lite i det store bildet. Hadde du gått ti, tyve, tredve år tilbake, hadde det spilt spørre rolle, sier Eggen.

Årsaken er at husleiekostnadene har falt relativt til andre kostnader i bedriftene, samtidig som lønningene har økt, og inflasjon har medført lavere realpriser på husleie. For 25 år siden lå de nominelle leieprisene for næringslokaler i Oslo på omtrent samme nivå som i dag.

Til tross for dette, har iveren etter å kappe ned på arealene tiltatt i norske bedrifter. Næringsmeglerne tror det kan være drevet av trender fra storbyer som London, New York eller Frankfurt, der leieprisene er både det dobbelte- og tredobbelte av hva de er her i landet. Da blir det mer å spare på å presse medarbeiderne inn i mindre lokaler. Nå kan vinden være i ferd med å snu.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism