25 mai 2014

Avgjørelse om Regjeringskvartalets skjebne

Statsminister Erna Solberg og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer til pressekonferanse om Regjeringskvartalet.

Regjeringen har nå besluttet konseptet og hovedmodell for det nye kvartalet. Det blir det såkalte konsept Øst. Det er planlagt for rundt 5700 arbeidsplasser i kvartalet ved fram mot 2034.

- Vi har ønsket å ta med vår felles historie inn i det nye kvartalet. Vi vil bevare Høyblokkas forside, plassen foran og vi tar sikte på å bevarte den integrerte kunsten i Høyblokka. Samtidig sikrer dette muligheten for et funksjonelt og kompakt regjeringskvartal ved at det åpnes for tilbygg/utvidelser av Høyblokka og høyere bygg bak Høyblokka, sier statsministeren.

Regjeringskvartalet ligger i hjertet av hovedstaden. For regjeringen er det et mål at utforming av regjeringskvartalet skjer på en slik måte at man skaper gode byrom. Konseptet som er valgt vil åpne.

Sikkerhet vil være førende i arbeidet med det nye kvartalet. Sikkerhetstiltakene skal integreres i design av uteområder, arealdisponering og materialbruk.

Miljø er vår tids store utfordring. Regjeringskvartalet skal ved planlegging være på høyde med beste praksis for miljøvennlige bygg og uteområder. Kvartalet skal ha arkitektoniske kvaliteter som uttrykker representativitet og norske verdier.

Nå starter forprosjektfasen. Det innebærer å utarbeide planprogram og reguleringsplan for området, rom- og funksjonsprogram og eventuelt eiendomskjøp. Disse aktivitetene vil trolig pågå ut 2016. Deretter detaljplanlegges byggene, det utarbeides kostnadsanslag og annet styringsunderlag. Forprosjektet skal kvalitetssikres (KS2) før saken legges frem for Stortinget. Det legges til grunn at Stortinget kan behandle saken i 2019. Nytt regjeringskvartal kan stå ferdig i 2023-2025.

Les mer:Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism