10 mai 2014

Ocean Forest

Lerøy Seafood Group og Miljøstiftelsen Bellona har gått sammen om å danne selskapet Ocean Forest. Målet med Ocean Forest er å etablere nye former for biomasseproduksjon knyttet til havbruk. Ocean Forest ønsker å starte forskning og utvikling, innovasjon og implementering av nye former for biomasse som en integrert løsning for havbruk basert på en bærekraftig multikultur som er bedriftsøkonomisk lønnsom.

Ocean Forest har en visjon om bærekraftig produksjon av biomasse og energi langs norskekysten i stor skala. Tang og tare, på fagspråket kalt makroalger, kan dyrkes i stort omfang sammen med laks. Det kan også blåskjell, bunndyr og mikroalger. Storstilt dyrking av alger og skjell vil bidra til å redusere klimaendringene gjennom sitt opptak og lagring av CO2. Ocean Forest ønsker å bygge anlegg som fjerner mer CO2 enn det genererer og dermed utvikle fremtidens løsninger gjennom synergier mellom biologi og teknologi.Slike løsninger vil skape bedre produksjonsforhold for eksisterende næring og skape grunnlag for nye produkter som mat, fôr til fisk og dyr i en verden med betydelig befolkningsvekst. Energi og gjødsel er andre produkter fra løsningen.

Det kortsiktige målet for selskapet er å etablere et fungerende utviklings- og innovasjonsanlegg som kan synliggjøre mulighetsrommet for bærekraftig integrert multikultur havbruk og lagring av CO2 i biomasse. Erfaringene fra dette anlegget vil danne grunnlaget for en kommersialisering av løsningene innen fem år fra oppstart.

Kilde: Bellona

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism