28 juni 2014

Elbiler er mye renere enn forbrenningsmotorer

Lasse Fridstrøm, Transport­økonomisk institutt (TØI), regner på hvorvidt elbiler faktisk sparer miljøet.

Produksjonsutslippet for en typisk elbil kan anslås til ti tonn CO², det dobbelte av det som gjelder for en bensinbil. ­Elbilenes kjørelengde viser seg å være omtrent som for vanlige biler, kanskje litt lengre, det vil si cirka 14.000 kilometer per år. En norsk bil lever i ­gjennomsnitt i 17 år, og det er ­ingenting som tyder på at moderne elbiler vil ha kortere levetid enn dette. Dermed skal produksjons­utslippet fordeles over 238.000 kilometer. Det gir 42 gram CO² per kilometer.

Med hensyn til driftsutslippet vil dette ligge et sted mellom det vi kaller «nordisk energimiks», med cirka 170 gram CO² per kWh, og såkalt «europeisk energi­miks», på 510 g/kWh. Dette tilsvarer mellom 34 og 102 gram CO² per vognkilometer.

Produksjon og bruk av elbil gir dermed et utslipp på mellom 76 og 144 gram CO² per ­kilometer.

Bensin- og dieselbilene hadde i 2013 et gjennomsnittlig CO²-utslipp på 195 gram per kilometer. I tillegg kommer utslipp i produksjonsfasen på anslagsvis 5 tonn CO². Samlet gir dette et livsløpsutslipp på 216 gram CO² per kilometer for biler med forbrenningsmotor. Det er halvannen til tre ganger så høyt som beregnet for elbilen.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism