10 juli 2014

Bygger trebroer for millioner

Skogsrud bro ved Tangen, innviet for noen år siden.
De siste årene er det levert og under levering et stort antall trebroer – i alle størrelser, lengder og fasonger. Tømmer er et fornybart råstoff og trematerialer har et stort bruksområde. Skogindustrien mer enn ti-dobler verdien av tømmerstokken når den foredles. Alt som kan lages av olje kan lages av tre. Aktiv skjøtsel av skogarealene og bruk av tømmer bidrar også til å redusere innholdet av karbon i atmosfæren.

Regjeringens tresatsing er organisert i Innovasjon Norge. Målet med satsingen er at bruken av tre skal øke i Norge, og bidra til mer verdiskaping i trebearbeidende bedrifter i hele landet.

Les mer om satsingen hos Innovasjon Norge

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism