10 juli 2014

Vi kaster mer

I 2012 var den totale avfallsmengden i Norge større enn noen gang før. SSBs avfallsregnskap inkluderer alt avfall som oppstår i Norge. I 2012 ble det generert 10,7 millioner tonn avfall i Norge. Det er en økning på åtte prosent fra 2011 og mer enn SSB har beregnet noen gang tidligere. I snitt kastet hver nordmann 442 kilo husholdningssavfall i 2013. Det er 12 kilo mer enn i 2012.

Den totale gjenvinningen, som inkluderer både materialgjenvinning og energiutnyttelse, har sunket fra 87 prosent i 2011 til 81 prosent i 2012. Den er fremdeles over det nasjonale målet på 80 prosent.

Flere EU-direktiver gir nasjonale forpliktelser på materialgjenvinning, blant annet for husholdningsavfall, emballasje og bygg- og anleggsavfall. Flere av direktivene er under revidering, og EUs nye mål for gjenvinning av husholdningsavfall og emballasjeavfall er ventet i løpet av kort tid.

Mengden avfall til materialgjenvinning har gått marginalt ned fra 2011 til 2012, mens vi ser en økning i mengde og andel som går til energiutnyttelse. I 2012 ble 39 prosent av det ordinære avfallet (dvs. ikke farlig avfall) materialgjenvunnet, mens 34 prosent ble energiutnyttet.

43 prosent av avfallet ble levert til forbrenning, men siden bare 78 prosent av energien utnyttes i snitt, blir beregnet gjenvinningsgrad redusert.
83 prosent av alt husholdningsavfall ble gjenvunnet i fjor, når vi inkluderer både materialgjenvinning og energiutnyttelse. Mengden husholdningsavfall som materialgjenvinnes er stabil, mens veksten i avfallsmengden i stor grad blir tatt unna av energiutnyttelse.

Mengden husholdningsavfall levert til materialgjenvinning, inkludert kompostering og biogassproduksjon, gikk opp fra 865 000 tonn i 2012 til 884 000 tonn i 2013.

Kilde: Miljødirektoratet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism