10 juli 2014

Startskudd for Det grønne klimafondet

Bidragsytere til Det grønne klimafondet har holdt sitt første møte i Oslo, med deltakere fra 24 land. Møtet var startskuddet for mobilisering av penger til klimatiltak i utviklingsland gjennom Det grønne klimafondet. Dette skal sikre den første kapitaliseringen av fondet innen november i år. Tilskudd og lån vil bli gitt til prosjekter og programmer som sikrer bærekraftig utvikling samtidig som klimagassutslipp reduseres. Fondet vil også gi støtte til klimatilpasning.

Det grønne klimafondet ble opprettet som følge av klimatoppmøtet i København i 2009. Det skal være en sentral kanal for klimafinansiering i utviklingsland.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism