10 juli 2014

Retten til miljøinformasjon må styrkes

Internett og sosiale medier gjør det lettere å få tak i miljøinformasjon og dele den med andre. Dermed kan folk også påvirke miljøpolitikken. Dette var et viktig tema på møtet i konvensjonen om miljøinformasjon i Maastricht i forrige uke. Under møtet kom det også fram at retten til miljøinformasjon fortsatt byr på utfordringer i mange land.

Århuskonvensjonen regulerer retten til miljøinformasjon, deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage- og domstolsprøving. Dette har stor betydning for arbeidet med miljøutfordringer lokalt, nasjonalt og globalt. 48 land i Europa og Sentral-Asia er tilsluttet konvensjonen. Århuskonvensjonen er gjennomført i Norge gjennom blant annet miljøinformasjonsloven.

Norge er for første gang klaget inn for brudd på Århuskonvensjonen, men denne saken er ennå ikke avgjort. For informasjon om klagesaken, se her.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism