12 juli 2014

Hogger ned storstilt beplantningsplan

«Skogplanting på nye areal vil ikke bidra til å nå togradersmålet, som er den viktigste målsettingen for norsk klimapolitikk», slår forsker Heidi Iren Saure fra NLA Høgskolen i rapporten «Skogplanting som klimatiltak».

Miljødirektoratet har foreslått å plante en million dekar såkalt klimaskog, hovedsakelig gran. Den omfattende skogreisningen vil i all hovedsak skje på Vestlandet og i Nord-Norge. Ytterst ved kysten åpnes det også opp for planting av den utskjelte sitkagranen.

Saure peker på at det vil ta mellom 35 og 45 år før den nye granskogen klare å lagre like mye karbon som den gamle skogen har sluppet ut. Det andre momentet Saure mener skogplantingstilhengerne har lagt for lite vekt på noe hun kaller albedoeffekten. Den forklarer hvordan klimaet på jorden blir påvirket ved at sollys blir mindre reflektert i mørke overflater enn i lyse overflater. Barskogens mørke overflater vil for eksempel reflektere mindre sol enn en snødekt slette.

Karbonet sitt kretsløp. Karbonet sin flux mellom land, atmosfære og hav er synt i mrd tonn C per år. Gule verdiar synleggjer naturlege endringar. Raude verdiar er antropogen tilførsle av karbon. Kvite verdiar indikerer lagra karbon. Kjelde: Earth Observatory NASA 
- Økonomiske forhold tilsier at skogen bør hogges etter 50 til 70 år. Sett fra et klimaperspektiv er det ideelt at skogen står i inntil 100 år, sier Saure.

Kilde: Bergens Tidende

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism