07 juli 2014

Hvordan skal Oslo bli en sykkelvennlig by?

Foto: Alex
Aftenposten og Osloby planlegger en serie de har kalt «Sykkelpatruljen», og ber om innspill på hva som skal til for at Oslo skal bli en bedre by å sykle i.

- Andelen sykkelreiser i Oslo skal dobles til 16 prosent innen 2025. Oslo skal bli en sykkelby, sier samferdsels- og miljøbyråd Guri Melby. I dag foregår bare 8,3 prosent av reisene i Oslo med sykkel. Hvis denne andelen skal dobles - og man samtidig tar hensyn til at Oslos befolkning vokser - betyr det trolig at tre ganger så mange sykler må få plass i Oslos gatenett.

Hovedsykkelveinettet i Oslo skulle vært ferdig, men fortsatt gjenstår det å bygge 48 kilometer av nettet som skal bli 180 kilometer langt. Konsulentselskapet Spacescape ble leid inn i fjor høst for å bistå Sykkelprosjektet i arbeidet med å gjøre Oslo til en mer sykkelvennlig by. De konkluderte med at Oslo bør ha et nett på 579 kilometer hvis andelen sykkelreiser skal øke til 16 prosent. For å få til det foreslår Spacescape at 80 prosent av befolkningen skal ha maksimum 200 meter til nærmeste sykkelvei.

Kilde: osloby

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism